piky

Význam žolíkových kariet pre veštenie

Kanastové karty sú rozdelené do viacerých farieb. Kanastové karty a ich rozdelenie vzniklo už v 18. storočí. Karty sú označované ako srdcové, krížové – tie sú chápane ako pozitívne karty a celok dotvárajú kára a piky, ktoré sú považované za menej priaznivé karty.

Rozdelenie a vysvetlenie významu kariet:

KÁRA

- sú nositeľmi peňazi

- sú nositeľmi správ

- sú nositeľmi životných ťažkostí

VÝZNAM KARIET

A (eso – 1) – znamená darček, dopis, ponuku na sobáš, svadobný prsteň
2 – znamená zasnúbenie, nebude stým súhlasiť vaše okolie – je to varovná karta!
3 – znamená hádky, ťažkosti v domácnosti, proces a tvorenie
4 – znamená ťažkosti kvôli okoliu, priateľom, zradu
5 – znamená neočakávané správy, môžu byť dobré aj zlé
6 – znamená šťastnú svadbu, alebo ovdovenie
7 – znamená škandál, nepríjemnosti v obchode a podnikaní, ale aj dobrý príjem
8 – znamená neskorú, ale šťastnú svadbu, šťastie pri špekuláciách
9 – znamená múdrosť, úspešnú cestu, kariérny rast, postavenie, podnikanie, opatrnosť
10 –  znamená peniaze, deti, úspech v podnikaní, svadbu, ale aj pascu
- znamená správy, falošného a sebeckého priateľa, blondín
Q – značí blondínu, dobrú ženu zo skvelými vlasatosťami, ale môže upozorňovať na flirtujúcu koketu.
K – značí blondín alebo šedo vlasého pána, ochranca, ktorý sa rýchlo rozhnevá

SRDCIA

- sú nositeľmi záľub a radostí

VÝZNAM KARIET

A (eso – 1) – znamená domov, hostinu, spoločnosť, ale taktiež žiarlivosť a hádku
2 – znamená úspech, ale vyžaduje rozvahu
3 – znamená smútok, zármutok, chudobu plynúcu z nerozvážnosti
4 – znamená nespoľahlivého priateľa a ťažkosti a starosti plynúce zo žiarlivosti
5 – znamená darček, svadbu a žiarlivosť
6 – šľachetná povaha a čestné pytačky
7 – znamená obchod, nádeje (dobre a zlé)
8 – znamená pôžitok, radosť, potešenie, pretvárku, hanbu a klebety
9 – znamená peniaze a dobré postavenie, karta požehnania a priania
10 –  znamená úspech, veľa detí a zisk
- znamená dobrého a nesebeckého priateľa
Q – značí brunetu, alebo blondínu, žena verná a milujúca
K – značí blondiaka, alebo bruneta dobrej povahy, inak ukvapený charakter

PIKY

- sú nositeľmi súdov, smrti, konfliktov, nedorozumení

 

VÝZNAM KARIET

A (eso – 1) – znamená kartu choroby, nešťastia, možná smrť, ale aj neočakávaný odchod
2 – znamená sťahovanie
3 – znamená smútok, cestu a slzy
4 – znamená chorobu
5 – znamená špatnú povahu a z toho vyplývajúce ťažkosti jedná sa o kartu varujúcu!
6 – znamená dieťa (varovanie pre slobodných), peniaze ťažko získané
7 – znamená stratu priateľa, nezdar, nezhodnutie, hádku
8 – znamená pomoc, nebezpečenstvo, stratu karta je varujúca!
9 – znamená chorobu, nešťastie, smrť
10 –  znamená ťažkosti, starosti, vezenie, cestu po púšti, zármutok jedná sa o kartu varujúcu!
- znamená zradného muža, právnik
Q – značí tmavú dámu, falošnicu, intrigánku, taktiež to môže byť aj vdova
K – značí tmavého muža, bezhohľadného a ctižiadostivého, taktiež vdovec

KRÍŽE

- sú nositeľmi obchodu a spojenia

 

VÝZNAM KARIET

A (eso – 1) – znamená dopis, správu, novinu, karta úspechu
2 – znamená mierne sklamanie, namrzenosť
3 – znamená druhú svadbu, znamená spory a tiež znamená číslo 3 ( dni, mesiace, roky, týždne)
4 – znamená nestabilitu, karta varujúca!
5 – znamená opatrnú osobu, chudobná a malá svadba
6 – znamená úspech v obchode
7 – znamená nádejné vyhliadky v obchode a vo vzťahoch, karta varujúca pred opačným pohlavím
8 – znamená varovanie pred priateľmi, chamtivosť, súdny proces
9 – znamená peniaze a postavenie –  karta napomína k striedmosti!
10 –  znamená nečakané dobro, deti, cestu po mori
- znamená dobrého, priateľa, atlét, milovník
Q – značí brunetu, inteligentná a prímena žena, ale symbolizuje aj svadbu.
K – značí mierneho tmavého muža, milujúceho, spoľahlivého, môže znamenať aj pokrytca